อุปกรณ์เสริม

Rack สำหรับติดตั้งเสาอากาศ

Rack สำหรับติดตั้งเสาอากาศ

สาย RG6/U ยี่ห้อ BETA รุ่น BT64-HD / BT128-HD

สาย RG6/U ยี่ห้อ BETA รุ่น BT64-HD / BT128-HD

5x4 Multiswitch BETA 4445A

5x4 Multiswitch BETA 4445A

ขาเสริมตั้งฉากสำหรับติดตั้งดาวเทียมยี่ห้อ BETA รุ่น BT-9

ขาเสริมตั้งฉากสำหรับติดตั้งดาวเทียมยี่ห้อ BETA รุ่น BT-9

ชุดติดตั้งเสาอากาศ

ชุดติดตั้งเสาอากาศ

ตลับแยกสัญญาณแบบ All Ports Power Pass

ตลับแยกสัญญาณแบบ All Ports Power Pass

ขาเสริมสำหรับติดตั้งดาวเทียมยี่ห้อ BETA รุ่น BT-1

ขาเสริมสำหรับติดตั้งดาวเทียมยี่ห้อ BETA รุ่น BT-1

ขาเสริมชายคาสำหรับติดตั้งดาวเทียมยี่ห้อ BETA รุ่น BT-11

ขาเสริมชายคาสำหรับติดตั้งดาวเทียมยี่ห้อ BETA รุ่น BT-11

ขาเสริมสำหรับติดตั้งเสาอากาศ

ขาเสริมสำหรับติดตั้งเสาอากาศ

  บูสเตอร์ขยายสัญญาณ BETA รุ่น UV-998D

  บูสเตอร์ขยายสัญญาณ BETA รุ่น UV-998D

ขาเสริมสำหรับติดตั้งดาวเทียมยี่ห้อ BETA รุ่น BT-4

ขาเสริมสำหรับติดตั้งดาวเทียมยี่ห้อ BETA รุ่น BT-4