สินค้าอุปกรณ์จานดาวเทียม

จานดาวเทียมระบบ C-Band ยี่ห้อ BETA ขนาด 1.60m

จานดาวเทียมระบบ C-Band ยี่ห้อ BETA ขนาด 1.60m

จานดาวเทียมระบบ C-Band ยี่ห้อ BETA ขนาด 1.80m

จานดาวเทียมระบบ C-Band ยี่ห้อ BETA ขนาด 1.80m

จานดาวเทียมระบบ Ku-Band ยี่ห้อ BETA ขนาด 65cm

จานดาวเทียมระบบ Ku-Band ยี่ห้อ BETA ขนาด 65cm

กล่องรับสัญญาณดาวเทียมยี่ห้อ BETA รุ่น M89

กล่องรับสัญญาณดาวเทียมยี่ห้อ BETA รุ่น M89

กล่องรับสัญญาณดาวเทียมยี่ห้อ BETA รุ่น M88

กล่องรับสัญญาณดาวเทียมยี่ห้อ BETA รุ่น M88

หัวรับสัญญาณ C-Band C-1 ยี่ห้อ BETA

หัวรับสัญญาณ C-Band C-1 ยี่ห้อ BETA

หัวรับสัญญาณ C-Band C-2 ยี่ห้อ BETA

หัวรับสัญญาณ C-Band C-2 ยี่ห้อ BETA

หัวรับสัญญาณ Ku-Band Ku-1 ยี่ห้อ BETA 

หัวรับสัญญาณ Ku-Band Ku-1 ยี่ห้อ BETA 

หัวรับสัญญาณ C-Band และ Ku-Band ยี่ห้อ BETA

หัวรับสัญญาณ C-Band และ Ku-Band ยี่ห้อ BETA