ตลับแยกสัญญาณแบบ All Ports Power Pass

ตลับแยกสัญญาณแบบ All Ports Power Pass

ตลับแยกสัญญาณให้ไฟฟ้าผ่านได้

ใช้ได้กับทั้งระบบดาวเทียมและเสาอากาศดิจิตอล

มีให้เลือก 

  • แบบแยก 3 ทาง
  • แบบแยก 4 ทาง
  • แบบแยก 6 ทาง

ค่าจัดส่ง ฟรี!!

จำนวนแยก