บูสเตอร์ขยายสัญญาณ BETA รุ่น UV-998D

บูสเตอร์ขยายสัญญาณ BETA รุ่น UV-998D ใช้เดินระบบเพื่อดูโทรทัษน์หลายเครื่อง

  • รองรับช่องตวามถี่ VHF, UHF (Digital), FM 40-860MHz
  • ช่องสัญญาณ 2-69
  • อัตราขยาย 28 dB ± 2%
  • ปรับอัตราลดทอนสัญญาณอินพุท 0-20 dB
  • สัญญาณรบกวน < 4 dB
  • อินพุทอิมพีเดนส์ 75 Ω
  • เอาท์พุทอิมพีเดนส์ 75 Ω
  • ระดับสัญญาณเอาท์พุทสูงสุดที่  60 dBIMD3  105dBμV
  • ชุดจ่ายไฟ AC 220 V 50Hz

ราคา 450.00 บาท ไม่รวมค่าจัดส่ง