ตารางเรียงช่องดาวเทียมล่าสุด BETA OTA Ver. 0055

ทางบริษัทได้ส่งสัญญาณ OTA Ver.0055 แล้วครับ เรียงช่องตามนี้เพื่อความสะดวกของท่านลูกค้า 

 • ช่อง 3, 7, 9, NBT, TPBS อยู่ที่เดิม (เบอร์ 1, 3, 4, 5, 6)
 • ช่อง 2 StarMax อยู่ที่ เบอร์ 2  
 • ช่อง 5 ย้ายไปอยู่ที่ เบอร์ 7 
 • ช่องลิเก 40-50 ยังอยู่ที่ช่อง 55 เหมือนเดิมนะครับ
 • ช่องดิจิตอลภาคดาวเทียม (ไฮไลท์สีส้ม) สัญญาณอาจจะมาบ้างไม่มาบ้าง ต้องขออภัยในความไม่สะดวกเนื่องจากเป็นช่วงทดลองสัญญาณ
 • สำหรับท่านลูกค้าที่อยากดูช่องการเมือง เลือกได้ตามที่ไฮไลท์ไว้ในตารางข้างล่างนี้ครับ
 • ดาวโหลดตารางเรียงช่อง OTA Ver.0055เป็น PDF
 • ทางบริษัทได้อัพเดทตารางความถี่ดดาวเทียมล่าสุดสำหรับท่านลูกค้าที่ไม่มีระบบ OTA ไว้ใน Link ด้านข้างครับ
  • วิธีจูนช่องเครื่องที่ไม่มีระบบ OTA ไม่ยาก ตามนี้ครับ
  • 1. กดปุ่ม OK บนรีโมท
  • 2. ใช้ปุ่ม ขึ้น/ลง บนรีโมทกดหาช่องทีต้องการ
  • 3. เมื่อเลื่อนถึงช่องที่ต้องการแล้ว กดเลข 4 บนรีโมทเพื่อแก้ไขความถี่
  • 4. ใส่รหัส 0000  
  • 5. แก้ไขเลข ความถี่ช่อง, Symbol Rate, เลือกข้้ว (V= แนวตั้ง H= แนวนอน), Video PID, Audio PID, PCR PID ให้ตรงกับเลขที่ระบุไว้ใน ตารางความถี่ดาวเทียมล่าสุด
  • 6. เลือก บันทึก แล้วกดบุ่ม OK บนรีโมท ท่าลูกค้าก็จะรับชมช่องที่ท่านต้องการได้ทันที