การเข้าสายแบบ Screw Terminal

การปลอกสาย-การต่อหัวแจ็คทีวี (75 Ohms)

การต่อและใช้งานบูสเตอร์ทีวีดิจิตอล BETA 998D