การเข้าสายแบบ Screw Terminal

ต่อสายเข้าตลับไดโปนน๊อต+ก้ามปู.JPG

การปลอกสาย-การต่อหัวแจ็คทีวี (75 Ohms)

วิธีต่อสายหัวแจ็ค RF.JPG

การต่อและใช้งานบูสเตอร์ทีวีดิจิตอล BETA 998D

วิธีต่อสายหัวแจ็ค F-Type.JPG