เฟิร์มแวร์ใหม่สำหรับ BETA HD-T2 Pro

ก่อนเริ่มขั้นตอนการอัพเกรดแฟิร์มแวร์ โปรดตรวจเช็ครุ่น ของ SET TOP BOX ก่อนนะครับ

Firmware Upgrade ผ่าน USB ออกมาแล้วนะครับสำหรับเครื่อง BETA HD-T2 Pro และ BETA HD-T2 First Gen.เพื่อช่วยในการรับฟังเสียงที่ head-end ของโครงข่าย PRD (ช่อง UHF 26 / 514 MHz) กำลังทำการส่งอยู่ในตอนนี้ แก้ไขปัญหาเสียงหาย เสียงมาติดๆดับ เสียงแตก ทำให้เครื่อง BETA HD-T2 สมบูรณ์แบบเช่นเดิม

Update ล่าสุด
Firmware Upgrade สำหรับเครื่อง BETA HD-T2 Pro 

     - แก้ไขปัญหาเสียง

     - เพิ่ม HDCP ให้เป็นไปตามกำหนดของ กสทช.

ก่อนเริ่มขั้นตอนการอัพเกรดแฟิร์มแวร์ โปรดตรวจเช็ครุ่น ของ SET TOP BOX ก่อนนะครับ

BETA HD-T2 Pro

BETA HD-T2 Pro จุดสังเกตุคือมีช่องสายAV 4 รู แต่ไมมี ช่อง component เขียว-ฟ้า-แดง

เฟิร์มแวร์ใหม่สำหรับ BETA HD-T2 Pro ดาวน์โหลดได้ที่นี่ ไฟล์แฟิร์มแวร์จะมีชื่อว่า betahdt2proUp1.abs

คำเตือน!! เฟิร์มแวร์นี้ใช้สำหรับ BETA HD-T2 Pro เท่านั้น

BETA HD-T2 First Gen.

BETA HD-T2 First Gen. (สังเกตุว่ามีช่อง component เขียว-ฟ้า-แดง อยู่ด้านหลัง)

BETA HD-T2 First Gen. (สังเกตุว่ามีช่อง component เขียว-ฟ้า-แดง อยู่ด้านหลัง)

เฟิร์มแวร์ใหม่สำหรับ BETA HD-T2 รุ่นปรกติ (First Gen.) ดาวน์โหลดได้ที่นี่ ไฟล์แฟิร์มแวร์จะมีชื่อว่า FirstGenBETAHDT2.abs

คำเตือน!! เฟิร์มแวร์นี้ใช้สำหรับ BETA HD-T2 First Gen. เท่านั้น

คำเตือน!! หากใช้เฟิร์มแวร์ไม่ตรงกับรุ่น เครื่องจะพัง ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบ

ขั้นตอนการอัพเกรดเฟิร์มแวร์ใหม่สำหรับ BETA HD-T2 Pro และ BETA HD-T2 First Gen.ทำตามนี้นะครับ

ก่อนเริ่มขั้นตอนการอัพเกรดแฟิร์มแวร์ โปรดตรวจเช็ครุ่น ของ SET TOP BOX ก่อนนะครับ

ส่วนขั้นตอนการอัพเกรดเฟิร์มแวร์ใหม่สำหรับ BETA HD-T2 รุ่นปรกติ (First Gen.) เหมือนกันกับรุ่น Pro ครับ 

1. ดาวน์โหลดไฟล์เฟิร์มแวร์ใหม่สำหรับ BETA HD-T2 Pro/BETA HD-T2 First Gen. ลงใส่ USB Flash Drive

2. เสียบ USB Flash Drive เข้าไปในช่อง USB ของกล่องรับสัญญาณทีวีดิจิตอล BETA HD-T2 Pro/BETA HD-T2 First Gen.  เครื่องจะทำการค้นหาไฟล์เฟิร์มแวร์ใหม่เอง

3. กดปุ่ม Menu บนรีโมท

4. ใช้ ปุ่มลูกศร บนรีโมทเลื่อนมาทที่แถบ เตรื่องมือเครื่องเบต้า แล้วกด ปุ่มลูกศรซ้าย บนรีโมท

5. ใช้ ปุ่มลูกศรขึ้น/ลง บนรีโมทเลื่อนมาที่ การอัพเกรดผ่าน USB แล้วกดปุ่ม OK บนรีโมท

photo 1.JPG

ก่อนเริ่มขั้นตอนการอัพเกรดแฟิร์มแวร์ โปรดตรวจเช็ครุ่น ของ SET TOP BOX ตามขั้นตอนด้านบนก่อนนะครับ

คำเตือน!! หากใช้เฟิร์มแวร์ไม่ตรงกับรุ่น เครื่องจะพัง ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบ

6. ตรวจเช็ค รุ่นของ SET TOP BOX และ เฟิร์มแวร์ ให้ตรงกับรุ่นก่อน แล้วเลือก เริ่ม แล้วกดปุ่ม OK บนรีโมท เครื่องจะพังถ้าใช้เฟิร์มแวร์ผิด

BETA HD-T2 Pro

BETA HD-T2 Pro จุดสังเกตุคือมีช่องสายAV 4 รู แต่ไมมี ช่อง component เขียว-ฟ้า-แดง

ตรวจเช็คเฟิร์มแวร์ ว่าตรงกับรุ่นของเครื่อง BETA HD-T2 Pro Upgrade ไฟล์ต้องเป็น  BETAHDCPUp.abs เท่านั้น


BETA HD-T2 First Gen.

BETA HD-T2 First Gen. (สังเกตุว่ามีช่อง component เขียว-ฟ้า-แดง อยู่ด้านหลัง)

BETA HD-T2 First Gen. (สังเกตุว่ามีช่อง component เขียว-ฟ้า-แดง อยู่ด้านหลัง)

ตรวจเช็คเฟิร์มแวร์ ว่าตรงกับรุ่นของเครื่อง BETA HD-T2 First Gen. Upgrade ไฟล์ต้องเป็น FirstGenBETAHDT2.abs เท่านั้น

7. เลือก ใช่ แล้วกดปุ่ม OK บนรีโมท

photo 3.JPG

8. กล่องรับสัญญาณ BETA HD-T2 Pro/BETA HD-T2 First Gen. จะรีสตาร์พร้อมฟล์เฟิร์มแวร์ตัวใหม่ ตอนนี้เครื่องจะมีค่าเดิมของโรงงาน (เป็นเครื่องเปล่ายังไม่ได้จูนช่อง)

photo 4.JPG

ตอนนี้เราจะทำการตั้งค่าเครื่องและจูนช่องใหม่กันนะครับ

1. ใช้ ปุ่มลูกศรขึ้น/ลง บนรีโมทเลื่อนมาที่ ภูมิภาค แล้วใช้ ปุ่มลูกศรซ้าย/ขวา บนรีโมทเลื่อนให้เป็น ประเทศไทย

2. ใช้ ปุ่มลูกศรขึ้น/ลง บนรีโมทเลื่อนมาที่ ภาษา แล้วใช้ ปุ่มลูกศรซ้าย/ขวา บนรีโมทเลื่อนให้เป็น Thai

3. ใช้ ปุ่มลูกศรขึ้น/ลง บนรีโมทเลื่อนมาที่ การแสดงผลหน้าจอ แล้วกดปุ่ม OK บนรีโมท แล้วใช้ ปุ่มลูกศรขึ้น/ลง บนรีโมทเลื่อนให้เป็น 1080p@60HZ

4. ใช้ ปุ่มลูกศรขึ้น/ลง บนรีโมทเลื่อนมาที่ สัดส่วนการแสดงผล แล้วใช้ OK บนรีโมท แล้วใช้ ปุ่มลูกศรขึ้น/ลง บนรีโมทเลื่อนให้เป็น 4:3LB

5. ใช้ ปุ่มลูกศรขึ้น/ลง บนรีโมทเลื่อนมาที่ ไฟเลี้ยงเสาอากาศ แล้วใช้ ปุ่มลูกศรซ้าย/ขวา บนรีโมทเลื่อนให้เป็น ปิด

photo5.JPG

6. ใช้ ปุ่มลูกศรขึ้น/ลง บนรีโมทเลื่อนมาที่ OK แล้วกดปุ่ม OK บนรีโมท

photo 6.JPG

7. ใช้ ปุ่มลูกศร บนรีโมทเลื่อนมาทที่แถบ เตรื่องมือเครื่องเบต้า แล้วกด ปุ่มลูกศรซ้าย บนรีโมท

8. ใช้ ปุ่มลูกศรขึ้น/ลง บนรีโมทเลื่อนมาที่ ค้นหาอัตโนมัติ แล้วกดปุ่ม OK บนรีโมท

photo 7.JPG

9. ใช้ ปุ่มลูกศรขึ้น/ลง บนรีโมทเลื่อนมาที่ ค้นหา แล้วกดปุ่ม OK บนรีโมท

photo 8.JPG

10. เครื่องจะทำการค้นหาช่องอัตโนมัติ

เท่านี้ยังไม่เสร็จนะครับ ยังต้องถอด USB Flash Drive ออกด้วย 
วิธีถอด USB Flash Drive อย่างปลอดภัยต้องทำตามขั้นตอนนี้ครับ

1. กดปุ่ม Menu บนรีโมท

2. ใช้ ปุ่มลูกศร บนรีโมทเลื่อนมาทที่แถบ เตรื่องมือเครื่องเบต้า แล้วกด ปุ่มลูกศรซ้าย บนรีโมท

3. ใช้ ปุ่มลูกศรขึ้น/ลง บนรีโมทเลื่อนมาที่ ถอดอุปกรณ์ USB ได้อย่างปลอดภัย แล้วกดปุ่ม OK บนรีโมท

photo 9.JPG

4. เลือก OK แล้วกดปุ่ม OK บนรีโมท

photo 10.JPG

เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนอัพเกรดเฟิร์มแวร์ใหม่สำหรับ BETA HD-T2 Pro/BETA HD-T2 First Gen. ครับ

BETA Digital ขอขอบคุณท่านลูกค้าทุกท่านที่อุดหนุนมา ณ โอกาสนี้ 

ขอบคุณครับ