หจก. คล่องดีอีเล็คโทรนิคส์ - บ้านหม้อ

ที่อยู่ติดต่อ
หจก. คล่องดีอีเล็คโทรนิคส์
123 ถนนบ้านหม้อ
แขวงวังบูรพาภิรมย์
เขตพระนคร กทม 10200
เบอร์โทรศัพท์ : 022211421