ร้าน แหลมทองอิเล็คทริค

ร้าน แหลมทองอิเล็คทริค
135/3 ห่ 19 ถนน พุทธมณทล สาย 2
แขวง ศาลสธรรมสพน์ เขต ทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
เบอร์โทรศัพท์: 02-887-1779