ร้าน บางบ่อวิทยุ 

ที่อยู่ติดต่อ
ร้าน บางบ่อวิทยุ 

20/1 หมู่ 5 ต. แปลงยาว
อ. แปลงยาว จ. ฉะเชิงเทรา 24190
เบอร์โทรศัพท์ : 081-6532031