บริษัท พนธ์ศรี (1999) จำกัด

ที่อยู่ติดต่อ
บริษัท พนธ์ศรี (1999) จำกัด
322-324-326 ถนน ฉะเชิงเทรา-บางปะกง
ต. หน้าเมือง อ. เมือง จ. ฉะเชิงเทรา 24000
เบอรโทรศัพท์ : 038-813777