หจก. รุ่งแสงทอง 1992 

ที่อยู่ติดต่อ
หจก. รุ่งแสงทอง 1992 
376-378 ถนน พานิช ต. หน้าเมือง
อ. เมือง จ. ฉะเชิงเทรา 24000
เบอร์โทรศัพท์ : 038-511523