หจก. เซ็นทรัลอะไหล่

ที่อยู่ติดต่อ
หจก. เซ็นทรัลอะไหล่

221-223 ถนน ช้างม่อย ต. ช้างม่อย
อ. เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
เบอร์โทรศัพท์ : 053-252531, 053-252532