หจก. อ้อมใหญ่อิเล็กทริค (สหพัฒน์ จ.ชลบุรี)

ที่อยู่ติดต่อ
หจก. อ้อมใหญ่อิเล็กทริค (สหพัฒน์ จ.ชลบุรี)
662/16-19 หมู่ 11 ต. หนองขาม
อ. ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
เบอร์โทรศัพท์ : 038-762926, 086-3770239