Global House

สาขาขอนแก่น
377 หมู่ที่ 21 ถนนมะลิวัลย์ 
ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000
หมายเลขโทรศัพท์ 0-4334-5500-4
Fax. 0-4342-3558

สาขาเวียงกุมกาม
99/3 หมู่ที่ 11
ตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5312-4555-64
Fax. 0-5312-4567

สาขาระยอง
137 หมู่ที่ 4 ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
หมายเลขโทรศัพท์ 0-3868-0588
Fax. 0-3868-0590

สาขานครราชสีมา
493 หมู่ที่ 2
ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000
หมายเลขโทรศัพท์ 0-4492-8900-2
Fax. 0-4492-8904

สาขาพิษณุโลก
9/9 หมู่ที่ 7
ตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5533-5235-7
Fax. 0-5533-5238

สาขาจันทบุรี
83 หมู่ที่ 6
ตำบลเขาวัว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 22120
หมายเลขโทรศัพท์ 039-460717-9
Fax. 039-460720

สาขาตราด
62/26 หมู่ที่ 5
ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 23000
หมายเลขโทรศัพท์ 
Fax. 

สาขาอุดรธานี
202 หมู่ที่ 5
ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
หมายเลขโทรศัพท์ 0-4232-3785-7
Fax. 0-4212-9543

สาขาราชบุรี 
280 หมู่ที่ 2
ตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 70000
หมายเลขโทรศัพท์ 0-3232-8794-8
Fax. 0-3232-8799

สาขาลำพูน
161 หมู่ที่ 5
ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5309-3955-7
Fax. 0-5309-3958

สาขากำแพงเพชร
11 หมู่ที่ 10
ตำบลนครชุม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 62000

หมายเลขโทรศัพท์ 0-5579-8241, 0-5579-8242, 0-5579-8243
Fax. 0-5579-8244

สาขาสุโขทัย
88 หมู่ที่ 6
ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64000
หมายเลขโทรศัพท์ 0-5565-1940-2
Fax. 0-5565-1943

สาขาบ้านตาด 
823 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านจั่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
หมายเลขโทรศัพท์ 0-4229-2021-2 , 0-4229-2032
Fax. 0-4229-2033

สาขาลพบุรี 
41/3 หมู่ที่ 1
ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
หมายเลขโทรศัพท์ 098-0973920, 098-0973921, 098-0973922
Fax. 098-0973923