Home Hub

สาขาสำนักงานใหญ่ (ทัพไท)
270 ม.7 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลแจระแม 
อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์ 045-319500 , 206111
Fax. 045-206112

สาขาวารินชำราบ
385 ถนนกันทราลักษ์ ตำบลวารินชำราบ 
อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 34000
หมายเลขโทรศัพท์ 045-324111-6
Fax. 045-324118

สาขาขอนแก่น
111 หมู่ที่ 12 ถนนมิตรภาพ 
ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
หมายเลขโทรศัพท์ 043-472662-6
Fax. 043-472664

สาขาอุดรธานี
11/1 หมู่ 6 ถนนมิตรภาพ ตำบลกุดสระ
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
หมายเลขโทรศัพท์ 042-215222
Fax. 042-215243