หจก. รัศมีการไฟฟ้าและเคหะภัณฑ์

ที่อยู่ติดต่อ
หจก. รัศมีการไฟฟ้าและเคหะภัณฑ์
99/14-15 หมู่ 4 ถนน รังสิต-นครนายก ต. คลองใหญ่ อ. องครักษ์ จ. นครนายก 26120
เบอร์โทรศัพท์: 02-9040681, 02-9040718