ร้าน เพชรชมพูพันธ์

ที่อยู่ติดต่อ
ร้าน เพชรชมพูพันธ์

55 ถนน มาตยาวงษ์ ต.ท่าราบ
อ. เมือง จ.เพชรบุ 76001
เบอร์โทรศัพท์ : 032-425261