ตัวแทนจำหน่าย

กรุงเทพฯ

เด่นสยามอิเล็คโทรนิค - บ้านหม้อ 
หจก. คล่องดีอีเล็คโทรนิคส์ - บ้านหม้อ
หสม. บีเคเอ็น ดิจิตอล เซ็นเตอร์ - บางกอกน้อย
หจก. เจริญทรัพย์ อิเล็กทริค - บางขุนเทียน

ฉะเชิงเทรา

ร้าน บางบ่อวิทยุ - แปลงยาว
ร้าน บุญรักษ์ โทรทัศน์ - พนมสารคาม
บริษัท ประเสริฐ ออดิโอ จำกัด - พนมสารคาม
บริษัท พนธ์ศรี (1999) จำกัด - เมืองฉะเชิงเทรา
หจก. รุ่งแสงทอง 1992 - เมืองฉะเชิงเทรา

ปราจีนบุรี

นพดลอีเลคทรอนิคส์ - เมืองปราจีนบุรี

สมุทรสงคราม

ร้าน แม่กลองอิเล็คโทรนิค - ลาดใหญ่
ร้าน คลีนิคไฟฟ้า - แม่กลอง
ร้าน สมบูรณ์ทีวี - แม่กลอง
ร้าน พรชัยอีเลคโทรนิค - แม่กลอง
ร้าน รุ่งเรืองการไฟฟ้า - แม่กลอง

สมุทรสาคร

หจก.ศรีพูนทรัพย์อีเล็คโทรนิคส์ - กระทุ่มแบน
หจก.สาครวิทยุ - เมืองสมุทรสาคร
ร้าน สหชัย - กระทุ่มแบน
หจก นิว-มหาชัยโทรทัศน์ - เมืองสมุทรสาคร
ร้าน แต้ฮกเฮียง - เมืองสมุทรสาคร
บริษัท ทรายทองวัฒนาโทรทัศน์ จำกัด - กระทุ่มแบน
บริษัท นิว แอนด์เนม จำกัด - เมืองสมุทรสาคร
ร้าน รัศมีอีเลคทริค - เมืองสมุทรสาคร
หจก. ชัยการทีวี - เมืองสมุทรสาคร
หจก. อ้อมใหญ่อิเล็กทริค (สาขา อ้อมน้อย จ.สมุทรสาคร) - กระทุ่มแบน

นครนายก

บริษัท ตุ๊กตาเทป จำกัด - องครักษ์
หจก. ใต้ฟ้าอิเลคทริค - เมืองนครนายก
หจก. ซื่อตรงเซ็นเตอร์ - บ้านนา
หจก. รัศมีการไฟฟ้าและเคหะภัณฑ์ - องครักษ์ 

ชลบุรี

หจก. พนัสนิคมทีวี - พนัสนิคม
หจก. ศิริชัยโทรทัศน์ - ศรีราชา
บริษัท ศรีราชาทีวี วีดีโอ จำกัด - ศรีราชา
หจก. อ้อมใหญ่อิเล็กทริค (สหพัฒน์ จ.ชลบุรี) - ศรีราชา
หจก. อ้อมใหญ่อิเล็กทริค (บ่อวิน จ.ชลบุรี) - ศรีราชา

สระบุรี

ร้าน เอกภาพพรเทพ - วิหารแดง

นครสวรรค์

ร้าน เตชิตการไฟฟ้า - ตาคลี

สุโขทัย

หจก. สุโขทัยธงชัยวิทยุ - เมืองสุโขทัย

พิษณุโลก

เอ็นพีเอการไฟฟ้า (ราชาริมนำ้) - เมืองพิษณุโลก

เชียงใหม่

หจก. เซ็นทรัลอะไหล่ -  เมืองเชียงใหม่
ร้าน นนท์อีเลคทรอนิคส์ - เมืองเชียงใหม่

เพชรบุรี

ร้าน ลี้ทงเม้ง - เมืองเพชรบุรี
ร้าน เพชรชมพูพันธ์ - เมืองเพชรบุรี

 

**กำลังปรับปรุง**