เสาอากาศ HD-27E กับพื้นที่นอกโครงข่ายที่ต.โขงเจียม

ต.โขงเจียม ห่างจากเสาส่งสัญญาณดิจิตอลทีวีที่ จ.อุบลราชธานี ประมาณ 60 กม. เป็นพื้นที่ติดกับชายแดนประเทศลาว เพื่อไม่ให้สัญญาณล้นออกนอกประเทศไปกวนกับสัญญาณของประเทศลาว เสาส่งสัญญาณดิจิตอลทีวี จ.อุบลราชธานี จึงจำเป็นต้องควบคุมความแรงของสัญญาณไม่ให้ออกนอกชายแดนประเทศไทย ด้วยเหตุนี่้ ต.โขงเจียม จึงเป็นพื้นที่ที่เกิด Digital Cliff Effect ทำให้เสาอากาศส่วนใหญ่รับสัญญาณในพื้นที่นี้ได้ยากมาก

ช่างท้องถึ่นจึงนำเสาอากาศ ฺBETA HD-27E ไปทดลองรับสัญญาณที่ ต.โขงเจียม ผลการทดสอบเป็นที่น่าพอใจ รับได้ครบทุกช่องภาพไม่กระตุกและคุณภาพสัญญาณเกือบเต็มร้อย

ขอขอบคุณข้อมูลจาก อาจารย์ป้อม แห่งร้าน ป้อมดาวเทียม อุบลราชธานี