สหพานิช

สาขาสำนักงานใหญ่ (เชียงใหม่)
เลขที่  62 ถนนโชตนา
ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
หมายเลขโทรศัพท์ 053-220999
Fax. 053-220777

สาขาช้างม่อย
เลขที่  119-121 ถ.ช้างม่อย
ต.ช้างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
หมายเลขโทรศัพท์ 053-252040
Fax. 053-232530

สาขาแม่ฮ่องสอน
เลขที่  109 ถ.ขุนลุมประภาส
ต.จองคำ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน 58000
หมายเลขโทรศัพท์ 053-620666
Fax. 053-620600

สาขามีโชค-โลตัส
เลขที่  อาคารเทสโก้โลตัส
ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
หมายเลขโทรศัพท์ 053-243039
Fax. 053-243039

สาขา Big-C Extra
เลขที่  94 ห้างสรรพสินค้าคาร์ฟูร์เชียงใหม่ ม.4 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง
ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
หมายเลขโทรศัพท์ 053-262845
Fax. 053-262845

สาขาคำเที่ยง-โลตัส
เลขที่  19 ห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัสสาขาเชียงใหม่(คำเที่ยง)
ต.ป่าตัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
หมายเลขโทรศัพท์ 053-222617
Fax. 053-222617

สาขารวมโชค
เลขที่  332/1-3 ถ.เชียงใหม่-แม่โจ้
ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210
หมายเลขโทรศัพท์ 053-249056
Fax. 053-249055

สาขาช้างคลาน
เลขที่  186/34-35 ถ.ช้างคลาน
ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
หมายเลขโทรศัพท์ 053-903721
Fax. 053-903721

สาขาลำพูน
เลขที่  264/2-5 ม.4
ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
หมายเลขโทรศัพท์ 053-584891
Fax. 053584898

สาขาธานินทร์
เลขที่  181/6 ถ.ช้างเผือก
ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
หมายเลขโทรศัพท์053-225784
Fax. 053-225727

สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัล
เลขที่  เลขที่ 99,99/1,99/2 หมู่ที่ 4
ต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000
หมายเลขโทรศัพท์ 053288593

สาขาพระสิงห์
เลขที่  35,37ถนนสามล้าน
ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
หมายเลขโทรศัพท์ 053-282660
Fax. 053-282477

สาขารัตนโกสินทร์
เลขที่  49/2-3 ถนนรัตนโกสินทร์
ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000
หมายเลขโทรศัพท์ 053-242298
Fax. 053-242299

สาขานิคมสันป่าฝ้าย
เลขที่  151/1-2 หมู่ที่4
ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
หมายเลขโทรศัพท์ 053-539700
Fax. 053-539701

สาขาตลาดสันป่าข่อย
เลขที่  มณฑลทหารบกที่ 33 ถ.เชียงใหม่-ลำพูน
ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000
หมายเลขโทรศัพท์ 053-302966
Fax. 053-302967

สาขาสันป่าเลียง
เลขที่  22/69 ม.1
ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
หมายเลขโทรศัพท์ 053-141701
Fax. 053-141703

สาขาเอื้องคำ
เลขที่  6/13 หมู่ 2
ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
หมายเลขโทรศัพท์ 053-116040
Fax. 053-116060