หจก. อ้อมใหญ่อิเล็กทริค (อ้อมน้อย จ.สมุทรสาคร)

ที่อยู่ติดต่อ
หจก. อ้อมใหญ่อิเล็กทริค (อ้อมน้อย จ.สมุทรสาคร)
74/132-133 หมู่ 13 ต. อ้อมน้อย
อ. กระทุ่มแบน จ. สมุทรสาคร 74130
เบอร์โทรศัพท์ : 02-4203488, 084-5428332