หจก.สาครวิทยุ 

ที่อยู่ติดต่อ
หจก.สาครวิทยุ
67-69 ถ. เอกชัย ต. มหาชัย อ. เมือง จ. สมุทรสาคร 74000
เบอร์โทรศัพท์ : 034-425437, 034-411028