ร้าน แต้ฮกเฮียง

ที่อยู่ติดต่อ
ร้าน แต้ฮกเฮียง
210 ข. ถนน ถวาย ต. ท่าฉลอม
อ. เมือง จ. สมุทรสาคร 74000
เบอร์โทรศัพท์ : 034-498371