เชียงใหม่ สยามทีวี

สาขาสำนักงานใหญ่ (เชียงใหม่)
เลขที่ 111/1 ถ.ช่างหล่อ
ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
หมายเลขโทรศัพท์ 053-282222
Fax. 053-282944

สาขาลำปาง
เลขที่ 356 ถนนฉัตรไชย
ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
หมายเลขโทรศัพท์ 
Fax. 

สาขาจอมทอง
เลขที่  219 หมู่ 5 
ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 50160
หมายเลขโทรศัพท์ 053-342222
Fax. 053-342333

สาขาลำพูน
เลขที่  480/1  ถนนเจริญหาษฎร์ 
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
หมายเลขโทรศัพท์ 053-563333
Fax. 053-563222